همسر و یک دنیا احترام

یک آدم متشخص پیش و بیش از همه به همسر خود احترام می گذارد .یکی از مهم ترین نیازهای هر انسانی نیاز به احترام است. مورد احترام دیگران قرار گرفتن خود به خود به اعتماد به نفس ما می افزاید.
یک آدم متشخص همواره تلاش می کند احترام دیگران را به طور کامل حفظ کند. این حفظ احترام دیگران وقتی به همسر می رسد، اهمیت بیشتری پیدا می کند.بنابراین هم زن و هم مرد باید سعی کنند چه در خلوت و چه در جلوت احترام یکدیگر را به طور کامل رعایت کنند و مراتب آن را به جا آورند. حتی در مواردی مانند دراز کردن پا در حضور همسر نیز باید از او اجازه گرفت و عذرخواهی کرد.

همچنین در تعارف غذا و چایی و ... واقعیت این است که وقتی این احترام های روزمره در داخل خانه نیز رعایت شود، محبتی پایدار و مانا بین طرفین ایجاد می شود. بعضی معتقدند ما در خانه باید خودمان باشیم و راحت زندگی کنیم، در منظر این افراد «خودمان بودن» و «راحت زندگی کردن» با حفظ احترام متناقض است و گویا نمی شود «خود» ما یک خود محترم و متشخص باشد. پیشنهاد ما این است که این رعایت احترام ها را تا آن جا حفظ کنید که جزئی از خودتان بشود و خودتان این چنین متشخص و محترم بشوید
 
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 5:28 am |  | پاسخ دهید: