اخبار ورزشی » رونالدو:”بازی پراحساسی بود که فقط یکی می توانست آن را ببرد”