اخبار اجتماعی » آخرین جزئیات از مجروحین و شهدای حادثه تروریستی اهواز